Hỗ trợ trực tuyến

Onvif là gì?

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) là một diễn đàn công nghiệp có tính chất mở và toàn cầu với mục tiêu làm thuận lợi cho sự phát triển và việc sử dụng một tiêu chuẩn mở toàn cầu đối với các giao thức trên nền IP của các sản phẩm thiết bị an ninh.

Hay theo một nghĩa khác, là thiết lập một tiêu chuẩn để các sản phẩm IP trong việc giám sát hình ảnh và các vùng giám sát an ninh khác có thể giao tiếp với nhau.

ONVIF là một tổ chức được thành lập năm 2008 bởi Axis, Bosch, Sony. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận. Các thành viên của ONVIF lập ra để các nhà sản xuất, nhà phát triển phần mềm, nhà tư vấn, tích hợp hệ thống, người dùng và các nhóm có quan tâm, mong muốn tham gia vào các hoạt động của ONVIF

Mục tiêu nền tảng của ONVIF:
- Tiểu chuẩn hóa giao thức giữa các thiết bị thu phát hình ảnh qua mạng
- Tương thích giữa các sản phẩm thu phát hình ảnh qua mạng không phụ thuộc vào nhà sản xuất
- Được sử dụng cho tất cả các tổ chức

Như vậy mục tiêu chính của ONVIF là định hướng các thiết bị an ninh hoạt động trên nền giao thức IP có thể giao tiếp với nhau thông qua các tiêu chuẩn có tính chất toàn cầu.

Hiểu một cách đơn giản, các hãng camera IP khác nhau (Axis, Vivotek, Panasonic, Yoko,…) hoạt động theo tiêu chuẩn ONVIF có thể kết nối với nhau trên cùng phần mềm quản lý giám sát hình ảnh tập trung.

Những lợi ích từ ONVIF

Người sử dụng cuối cùng

Tăng tính linh hoạt và thoải mái hơn trong việc lựa chọn. Tiêu chuẩn này cho phép những người sử dụng cuối cùng có thể chọn lựa những sản phẩm tương thích từ nhiều nhãn hàng khác nhau tuân theo tiêu chuẩn ONVIF. Những hệ thống kiểm chứng của tương lai, đảm bảo hơn cho sự đầu tư. Tiêu chuẩn này sẽ đảm bảo rằng những sản phẩm tương thích có thể mua được từ một lượng lớn các nhà cung cấp khác nhau, không quan trọng đến việc thị trường phát triển như thế nào. Giảm bớt tổng chi phí quyền sở hữu, chi phí tích hợp và những người sử dụng cuối cùng có thể chọn lựa sự kết nối phù hợp nhất với những sản phẩm tương thích trên nền tảng IP cho những nhu cầu cụ thể của họ, không phân biệt nhà cung cấp.

Nhà tích hợp và tư vấn

Khả năng tương thích giữa các sản phẩm của các nhà cung cấp khác nhau sẽ cung cấp những giải pháp linh hoạt với chi phí hiệu quả. Đơn giản hóa quá trình lắp đặt các sản phẩm an ninh trên nền IP không phân biệt nhãn hiệu. Thoải mái hơn để chỉ định một hệ thống với những sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau, từ đó dễ dàng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cụ thể của các khách hàng khác nhau.

Nhà sản xuất và cung cấp

Tăng mức độ quan tâm của thị trường đối với các sản phẩm, giải pháp an ninh trên nền IP. Khả năng tương thích với các sản phẩm an ninh trên nền IP từ nhiều nhà sản xuất mà không làm mất đi khả năng phân biệt sản phẩm từ đối thủ cạnh tranh. Cơ hội mở rộng thị trường vì các sản phẩm/phần mềm có thể được sử dụng một cách dễ dàng như một phần của một giải pháp an ninh toàn cầu. Giảm chi phí đầu tư trong tổ chức nhờ vào sự bổ sung của các tiêu chuẩn được thiết lập.