Hỗ trợ trực tuyến

 

Tính năng ADMS - Lấy dữ liệu từ xa, tự động upload dữ liệu về phần mềm của máy chấm công vân tay

Tính năng ADMS - Lấy dữ liệu từ xa. Với tính năng này, khi nhân viên chấm công, hoặc khi khai báo 1 nhân viên mới thì dữ liệu chấm công, hoặc dữ liệu nhân viên mới tự động upload ngay lập tức về phần mềm. Tính năng này thích hợp cho các doanh nghiệp có nhiều nhân viên, bảo vệ kiểm tra nhân viên ra vào cửa, phòng tập GYM theo dõi học viên,.. 

Mời quý vị xem video bật tính năng này trên máy chấm công:

Bài viết liên quan